Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Управление в строителството / Описание

Описание

Управление в строителството - Бакалавър (BA)

Управление в строителството
Факултет Строителен факултет
Адрес

1046 София,
бул. „Христо Смирненски“ 1
Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313

Телефон (+ 359 2) 963 52 45/336; (+ 359 2) 963 52 45/410; +359 88 495 1702
Факс (+ 359 2) 865 66 74
E-mail dean_fce@uacg.bg

Бакалавърската програма по „Управление в строителството” е разработена и има за цел да отговори на нарастващите нужди на строителната практика от специалисти – строителни мениджъри на входно ниво, като ги подготви за широк спектър от дейностите, свързани с организирането, планирането и управлението на процесите през целия жизнен цикъл на строителните инвестиционни проекти.

Бакалавърската програма по „Управление в строителството” е разработена и има за цел да отговори на нарастващите нужди на строителната практика от специалисти – строителни мениджъри на входно ниво, като ги подготви за широк спектър от дейностите, свързани с организирането, планирането и управлението на процесите през целия жизнен цикъл на строителните инвестиционни проекти. Заедно с това студентите придобиват добра инженерна подготовка, която им позволява по-успешно да изпълняват управленските си функции.
Завършилите инженери получават дипломи за висше образование на образователна – квалификационна степен „бакалавър – инженер по управление в строителството”, и могат да се реализират професионално в строителни фирми, проектантски бюра, фирми за строителен надзор, строителни производствени предприятия, инвестиционни бюра, консултантски фирми, мениджърски и фасилити мениджмът компании, в публична и общинска администрации, в научноизследователски звена, и като специалисти – консултанти на свободна практика.