Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Учебен план
Анотации

Магистърската програма има за цел да разшири и задълбочи познанията и квалификацията на строителните инженери с бакалавърска и магистърска степен в областта на реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения с оглед повишаване на тяхната експлоатационна надеждност и дълготрайност, а така също и подобряване на параметрите на микроклимата в помещенията с цел икономия на енергия.