Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление на водни ресурси

Управление на водни ресурси

Студентите по специалност “Управление на водните ресурси” се обучават в образователно-квалификационна степен "магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър". Срокът на обучение е 2 години и включва 3 учебни семестъра и 1 семестър за разработване и защита на дипломна работа.