Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление на европейски инфраструктурни проекти - задочно

Управление на европейски инфраструктурни проекти - задочно

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Управление на европейски инфраструктурни проекти - задочно
Учебен план
Анотации

Магистърската програма „Управление на европейски инфраструктурни проекти” е нова за нашата страна и се изучава единствено в Геодезическия факултет при УАСГ.

Обучението в магистърската програма е насочено към управлението на европейски инфраструктурни проекти в съответствие с философията и функционирането на европейските програми и отговарящи на съвременните насоки на развитие, фокусиращи се в тази област към интернационализация на инженерната инфраструктура, хармонизацията на инфраструктурните мрежи и опазването на околната среда.