Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Фотограметрия и пространствени информационни системи

Фотограметрия и пространствени информационни системи

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Фотограметрия и пространствени информационни системи
Учебен план
Анотации

Магистърската програма е предназначена за завършили бакалаври и магистри в област на висше образование 5. Технически науки – основно за професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, както и за професионални направления от област на висше образование Технически науки, свързани с електротехника, електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, математика и информатика.