Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Оценка на недвижими имоти

Оценка на недвижими имоти
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Геодезически факултет
Катедра Земеустройство и аграрно развитие
Водещ преподавател доц. д-р инж. Георги Андонов

Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на пазарната стойност. Приложни оценки - на жилища, търговски и офис-имоти, индустриални, земеделски, социални и смесени. Оценка при ипотека и банкови кредити. Оценка на имоти при принудително отчуждаване и обезщетяване. Инфраструктурни обекти. Сервитути и ограничения. Промяна на предназначението на земи и имоти. Оценителски стандарти и сдружения.