Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Факултативна практика по оценка на недвижими имоти

Факултативна практика по оценка на недвижими имоти
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Геодезически факултет
Катедра Земеустройство и аграрно развитие
Водещ преподавател доц. д-р инж. Георги Андонов

На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се изисква да установи характеристиките, факторите и подходящата методология за изготвянето на оценката на имотите по уедрени показатели. Използвайки придобитите теоретични и практически знания, студентите подготвят съкратен оценителски доклад, който се докладва, обсъжда и приема на разширена дискусия, под ръководството на водещия преподавател.