Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Производствена практика

Производствена практика
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Водещ преподавател гл.ас. инж. Тоньо Чолаков

По време на практиката студентите са разпределени по различни хидротехнически обекти и се запознават с дейности съпътствуващи експлоатацията на конкретния хидро обект.