Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Проект по речна морфология и корекция на реки

Проект по речна морфология и корекция на реки
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател доц. д-р инж. Кръстю Даскалов

В проекта се разработват въпроси от лекционния курс с определено практическо приложение както следва: Изчисления за определяне на линията на свободната водна повърхност за естествен речен участък, План на речното течение, Основни морфологични зависимости, Хидравлични изчисления за типов корекционен напречен профил, Трасиране на коригираната река, Проектиране на необходимите корекционни съоръжения, Надлъжен профил, технология на изпълнение.