Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Проект по пристанища и брегозащитни съоръжения

Проект по пристанища и брегозащитни съоръжения
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Игнат Игнатов

Курсовия проект по пристанища и брегозащитни съоръжения включва: Проект на пристанище за генерални товари (определяне на броя на корабните места, основни параметри и характеристики) и оразмеряване на кейова стена.