Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Проект по хидроенергийни системи и съоръжения

Проект по хидроенергийни системи и съоръжения
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Кисляков

В курсовия проект по Хидроенергийни системи и съоръжения се разглеждат 2 такива системи: на течащи и на изравнени води. След разработка на водостопански план на язовир с комплексно предназначение се проектират следните съоръжения, вкл. свързващите ги такива и необходимото оборудване: водохващане, дюкер, водна кула, открит напорен тръбопровод и машинна сграда на ВЕЦ.

Курсови задачи и задания