Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Проект по хидротехнически съоръжения

Проект по хидротехнически съоръжения
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Тошев

Студентите разработват проект на три типа язовирни стени (бетонна гравитационна, земнонасипна и каменнонасипна) и прилежащите им съоръжения (преливници, основни изпускатели, водовземни съоръжения и съоръжения за отбиване на строителните води), хидравлични изчисления, статичен анализ, чертежи и обяснителна записка.

Курсови задачи и задания