Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Проект по хидротехнически тунели

Проект по хидротехнически тунели
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Виктор Ташев

Разработва се проект за напорен тунел. Проектът включва: 1/ Определяне на трасето на тунела в план и разрез; хидравлично оразмеряване; изчертаване на надлъжен профил на тунела; оразмеряване на пробивно-взривните и товаро-транспортните работи. 2/ Избор на крепежи в зависимост от геоложките условия и статическо оразмеряване; конструктивно оформяне и изчертаване на типови напречи профили. 3/ За облицовките: определяне на натоварването и оразмерителни случаи; оразмеряване по първа и втора група гранични състояния; конструктивно оформяне и изчертаване на типови напречни профили на облицовките.