Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Проект по експлоатация на ХТС

Проект по експлоатация на ХТС
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Росица Николаева

Проектът се разработва от две части: 1. Диспечерски график за изтакане на комплексно водохранилище; 2. Проект за контролно-измервателна система на зададено съоръжение от хидроенергийна система.