Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Проект по екология и опазване на околната среда

Проект по екология и опазване на околната среда
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Росица Николаева

В проектът се разработват две основни направления от лекционния курс: 1. Проектиране на екологосъобразно конструктивно решение към обикновено водохващане - рибен проход за пропускане на екологичните води, миграция на ихтиофауна; 2. Ролева игра - процедура по ОВОС.