Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

ВЕЦ и ПАВЕЦ

ВЕЦ и ПАВЕЦ
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Кисляков
Допълнителен език немски, английски

Изучават се специални въпроси, свързани с механичното и електрооборудване на ВЕЦ и ПАВЕЦ, управлението му, преходни режими на работа, компановка и конструктивен анализ на машинните сгради. Курсът дава специални знания в областта на ВЕЦ и ПАВЕЦ.

Курсови задачи и задания