Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Високи язовирни стени

Високи язовирни стени
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
Допълнителен език английски, руски

Курсът дава специални знания за особеностите при проектиране на високи язовирни стени: температурен режим и термонапрегнато състояние на бетонови гравитационни и дъгови язовирни стени; напрегнато и деформирано състояние на стени от местни материали; методи за числено моделиране в тази област.