Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт

Хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Тошев
Допълнителен език руски, английски

Студентите придобиват знания в проектиране и експлоатация на съоръжения за управление на отпадъци - хидротранспорт и депониране на хвост, шлам, сгурия, пепелина.

Курсови задачи и задания