Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Хидравлични машини

Хидравлични машини
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Кисляков
Допълнителен език немски, английски

Изучават се специални въпроси, свързани с водните турбини, помпи и обратими машини, използвани във ВЕЦ и ПАВЕЦ: основи на теорията на хидравличните машини, характеристики, управление. Курсът дава специални знания в областта на хидравличните машини.