Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Хидротехнически тунели

Хидротехнически тунели
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Виктор Ташев
Допълнителен език английски

В курса се разглеждат тунелите като елемент на хидротехническите системи. Освен хидравличното и статичното им оразмеряване, конструктивното им оформяне, се застъпва технологията и организацията на тяхното строителство. Умения, които придобиват студентите: да проектират, строят и работят в експлоатацията на подземните хидротехнически съоръжения.

Курсови задачи и задания