Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Хидромелиорации и помпени станции

Хидромелиорации и помпени станции
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател гл.ас. д-р инж. Петър Филков
Допълнителен език английски

Получените в курса знания и умения позволяват да се оценяват технически решения на хидромелиоративни обекти, съоръжения и помпени станции, като за по-прости случаи се изготвят техни проекти и проведат съответни изследвания.

Учебни материали
Други

Каталог Д-помпи (непълен)
за проектите по МПС и ХМПС