Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Урбанизъм / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.01 MMEbCBU Макро и Микроикономика 5 Изпит доц. д-р Петя Танова
001.02 PLTbCBU Теория на урбанизма - II 4 Изпит доц. д-р арх. Елена Димитрова
001.03 TPPLbCBU Транспортно планиране 4 Изпит доц. д-р инж. Донка Гутева
003.01 CDPPbCBU Проект - Общ устройствен план (ОУП) на град 6 Защита на проект проф. д-р арх. Александър Александров
004.02 STM2bEBU Статистически методи - II 4 Изпит доц. д-р Александър Цветков
004.03 CPPbEBU Съвременна урбанистична практика 4 Изпит доц. д-р арх. Елена Димитрова
004.05 CZMbEBU Интегрирано управление на крайбрежни зони 4 Изпит проф. д-р арх. Веселина Троева
004.09 TURPLbEBU Туристическо планиране 4 Изпит проф. д-р арх. Александър Александров
004.12 PREbEBU Професионална етика 4 Изпит проф. д-р арх. Валери Иванов
005.01.1 ENbFBU Английски език 3 »» проф. д-р Боян Алексиев
005.01.2 FRbFBU Френски език 3 »» ст.пр. Борислав Колев
005.01.3 GEbFBU Немски език 3 »» ст.пр. Анна Манова

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
002.01 STMbCBU Стратегическо управление 4 Изпит проф. д-р арх. Александър Александров
002.02 PRM2bCBU Управление на проекти - II 4 Изпит доц. д-р Александър Цветков
003.02 IPPbCBU Проект "Интегрирано планиране" 6 Защита на проект проф. д-р арх. Веселина Троева
003.03 EPPbCBU Урбанистични политики и програми на ЕС 4 Изпит проф. д-р арх. Александър Александров
004.03 IAREAbEBU Производствени територии 4 Изпит доц. д-р арх. Виолета Комитова
004.04 SINbEBU Социална инфраструктура 4 Изпит проф. д-р арх. Валери Иванов
004.06 HAPbEBU Жилищна политика 4 Изпит доц. д-р арх. Милена Нанова
004.07 REMMbEBU Управление на земи и имоти 4 Изпит доц. д-р инж. Анни Делиева
004.08 CHEbEBU Културно наследство 4 Изпит доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
004.10 GUPbEBU Глобализация и урбанистично развитие 4 Изпит проф. д-р арх. Александър Александров
005.01.1 ENbFBU Английски език 2 Текуща оценка проф. д-р Боян Алексиев
005.01.2 FRbFBU Френски език 2 Текуща оценка ст.пр. Борислав Колев
005.01.3 GEbFBU Немски език 2 Текуща оценка ст.пр. Анна Манова
006.01 URB4bCPU Учебна практика по специалността - І 1 Зачот доц. арх. Йордан Търсанков

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
007.01 DIPLbCBU Дипломна работа: Теоретично проучване Дипломен проект
Държавна клаузура
20 »» проф. д-р арх. Александър Александров