Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Конструктивно инженерство / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.01 RCSSbCBC Стоманобетонни конструкции 4 Изпит проф. д-р инж. Марина Трайкова
001.02 RCSSPRbCBC Проект по стоманобетонни конструкции 2 Защита на проект проф. д-р инж. Марина Трайкова
002.01 MTSTbCBC Метални конструкции 4 Изпит проф. д-р инж. Николай Рангелов
002.02 MTSTPRbCBC Проект по метални конструкции 2 Защита на проект проф. д-р инж. Николай Рангелов
003.00 FEMBPbCBC Метод на крайните елементи - основен и приложен курс 6 Изпит доц. д-р инж. Александър Трайков
004.00 ERD1bCBC Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия - I част 4 Изпит проф. д-р инж. Здравко Бонев
005.01 RFCbEBC Укрепителни и фундаментни конструкции 5 Изпит проф. д-р инж. Георги Илов
005.02 ITCbEBC Обследване и изпитване на строителни конструкции 4 Изпит доц. д-р инж. Петър Христов
005.03 DYNSSbEBC Строителна динамика и устойчивост 4 Изпит доц. д-р инж. Боян Дамянов
005.041 RCBBbEBC Стоманобетонни мостове 3 Изпит проф. д-р инж. Димитър Димитров
005.042 RCBBPRbEBC Проект по стоманобетонни мостове 2 Защита на проект проф. д-р инж. Димитър Димитров
005.051 CONTECbEBC Технология на строителството 3 Изпит гл.ас. д-р инж. Катя Белева
005.052 CTEPRbEBC Проект по технология на строителството 2 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Катя Белева

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
006.01 SRSbCBC Специални стоманобетонни конструкции 6 Изпит гл.ас. д-р инж. Никола Ангелов
006.02 SRSPRbCBC Проект по специални стоманобетонни конструкции 4 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Никола Ангелов
007.01 SSSbCBC Специални стоманени конструкции 5 Изпит проф. д-р инж. Борислав Белев
007.02 SSSPRbCBC Проект по специални стоманени конструкции 3 Защита на проект доц. д-р инж. Любомир Здравков
008.00 ERD2bCBC Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия - II част 4 Изпит проф. д-р инж. Васил Кърджиев
009.01 IBCbEBC Изолации на сгради и съоръжения 5 Изпит проф. д-р инж. Димитър Назърски
009.021 OMCbEBC Организация и управление на строителството 3 Изпит доц. д-р инж. Цветана Лалова
009.022 OMCPRbEBC Проект по организация и управление на строителството 2 Защита на проект доц. д-р инж. Цветана Лалова
009.03 RCCBbEBC Стоманени мостове 4 Изпит проф. д-р инж. Николай Рангелов
009.04 TPSbEBC Дървени и пластмасови конструкции 4 Изпит доц. д-р инж. Вътю Танев
009.05 CSCbEBC Стомано - стоманобетонни конструкции 4 Изпит проф. д-р инж. Борислав Белев
009.06 MSTbEBC Зидани конструкции 4 Изпит доц. д-р инж. Николета Баракова
009.07 FRBCbEBC Пожароустойчивост на строителни конструкции 4 Изпит доц. д-р инж. Вътю Танев