Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения / Дисциплини

Дисциплини

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Учебен план
Анотации

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.00 SPRMBbCBC Конструктивни проблеми при реконструкция и модернизация на стоманобетонни сгради 5 Изпит проф. д-р инж. Марина Трайкова
002.00 RMBFbCBC Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения със стоманени сгради 5 Изпит доц. д-р инж. Цветан Георгиев
003.00 TPRMbCBC Технологични проблеми при реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения 5 Изпит доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
004.01 NRDEbEBC Нова нормативна база за проектиране на сгради и съоръжения 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Стоил Милков
004.02 SPRBbEBC Реконструкция на сгради със зидани носещи конструкции 3 Текуща оценка проф. д-р инж. Тодор Бараков
004.03 RRCIbEBC Реконструкция на стоманобетонни промишлени и транспортни съоръжения 3 Текуща оценка проф. д-р инж. Марина Трайкова
004.04 RMFSbEBC Реконструкция на стоманени промишлени и транспортни съоръжения 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Любомир Здравков
004.05 TMBRbEBC Теория и методология на реконструкцията на сгради 3 Текуща оценка доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева
004.06 GPFSbEBC Геотехнически проблеми на сгради и съоръжения при реконструкции 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Борислав Киров
004.07 ACFRSbEBC Антикорозионни и противопожарни системи на сгради и съоръжения 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Вътю Танев

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
005.00 AACSbCBC Диагностика на конструкциите и изолационните системи на сгради и съоръжения 5 Изпит доц. д-р инж. Петър Христов
006.00 ACFRbCBC Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения при реконструкция и модернизация 5 Изпит доц. д-р инж. Цветан Георгиев
007.00 MBPSRbCBC Съвременни строителни продукти и системи за саниране на хидро и топлоизолации на сгради и съоръжения 5 Изпит гл.ас. инж. Димитър Бошнаков
008.01 CTTbEBC Строителна техника 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
008.02 FININWbEBC Довършителни работи в строителството 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
008.03 LSEPRbEBC Охрана на труда при реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
008.04 MECbEBC Производствени предприятия в строителството 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
008.05 SCMRRbEBC Специални композиционни материали за реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Стоил Милков
008.06 DBMbEBC Дълготрайност на строителните материали 3 Текуща оценка проф. д-р инж. Димитър Назърски
008.07 MEERbEBC Мениджмънт и икономическа ефективност при реконструкция на сгради и съоръжения 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Цветана Лалова