Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Изследване и проектиране на строителни конструкции / Дисциплини

Дисциплини

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Изследване и проектиране на строителни конструкции
Учебен план
Анотации

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.00 NMBbCBC Математически основи на числени методи 5 Изпит проф. д-р Михаил Константинов
002.00 TPLAbCBC Приложна теория на пластичността 6 Изпит проф. д-р инж. Господин Господинов
003.00 FEMbCBC Метод на крайните елементи 5 Изпит доц. д-р инж. Иван Марков
004.00 FEAbCBC Метод на крайните елементи - приложен курс 4 Изпит гл.ас. инж. Стефан Кинарев
005.00 SSTBbCBC Устойчивост на конструкциите 5 Изпит доц. д-р инж. Здравко Петков
006.00 DYNSbCBC Строителна динамика 6 Изпит доц. д-р инж. Здравко Петков

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
007.00 EREbCBC Сеизмично инженерство 5 Изпит проф. д-р инж. Васил Кърджиев
008.00 FMIbCBC Въведение в механиката на разрушението 5 Изпит проф. д-р инж. Господин Господинов
009.00 SRSbCBC Специални стоманобетонни конструкции 6 Изпит проф. д-р инж. Димитър Димитров
010.00 SSSbCBC Специални стоманени конструкции 6 Изпит доц. д-р инж. Любомир Здравков
011.01 EC2bEBC Проектиране на стоманобетонни конструкции по Еврокод 2 5 Изпит проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
011.02 EC3bEBC Проектиране на стоманени конструкции по Еврокод 3 5 Изпит доц. д-р инж. Цветан Георгиев
012.01 RCBBbEBC Стоманобетонни мостове 5 Изпит проф. д-р инж. Димитър Димитров
012.02 RCCBbEBC Стоманени мостове 5 Изпит проф. д-р инж. Николай Рангелов