Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Геотехническо инженерство / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.00 LFSSRbCBT Лабораторни и полеви изследвания на почвите и скалите 5 Изпит гл.ас. инж. Владимир Костов
002.00 SFSbCBT Специални фундаментни конструкции 3 Изпит доц. д-р инж. Борислав Киров
002.01 SFSPRbCBT Проект по специални фундаментни конструкции 2 Защита на проект доц. д-р инж. Борислав Киров
003.00 LSSbCBT Свлачища и укрепителни конструкции 3 Изпит проф. д-р инж. Георги Илов
003.01 LSSPRbCBT Проект по свлачища и укрепителни конструкции 3 Защита на проект проф. д-р инж. Георги Илов
004.00 EGPbCBT Геотехнически проблеми на околната среда 2 Изпит доц. д-р инж. Добрин Денев
004.01 EGPPRbCBT Проект по геотехнически проблеми на околната среда 2 Защита на проект доц. д-р инж. Добрин Денев
005.01 GSSRbEBT Геотехнически съоръжения в сеизмични райони 5 Изпит проф. д-р инж. Трифон Германов
005.03 NMGDbEBT Числени методи в геотехническото проектиране 5 Изпит доц. д-р инж. Лена Михова
005.04 ERMbEBT Инженерна скална механика 5 Изпит проф. д-р инж. Георги Илов
005.05 ESbEBT Насипи съоръжения 3 Изпит доц. д-р инж. Желю Желев
005.06 ESPRbEBT Проект по насипи съоръжения 2 Защита на проект доц. д-р инж. Желю Желев
005.07 AEGbEBT Приложна инженерна геология 5 Изпит гл.ас. инж. Ася Божинова