Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.00 EHYDbCBH Инженерна хидрология 6 Изпит доц. д-р инж. Стефан Модев
002.01 HYDbCBH Хидравлика 4 Изпит проф. д-р инж. Богдан Казаков
002.02 HYDPRbCBH Проект по хидравлика 2 Защита на проект проф. д-р инж. Богдан Казаков
003.00 FFLMECbCBH Хидромеханика 2 Изпит проф. д-р инж. Богдан Казаков
004.00 MHYDbCBH Морска хидродинамика 2 Изпит доц. д-р инж. Николай Лисев
005.01 IDSPSbCBH Хидромелиорации и помпени станции 2 Изпит гл.ас. д-р инж. Петър Филков
005.02 IDSPPRbCBH Проект по хидромелиорации и помпени станции 1 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Петър Филков
006.01 RMRCbCBH Речна морфология и корекция на реки 2 Изпит доц. д-р инж. Кръстю Даскалов
006.02 RMRCPRbCBH Проект по речна морфология и корекция на реки 1 Защита на проект доц. д-р инж. Кръстю Даскалов
010.01 WSSbCBH Водоснабдяване и канализация 2 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Виден Радованов
010.02 WSPRbCBH Проект по водоснабдяване и канализация 1 Защита на проект доц. д-р инж. Красимир Кукурин
013.00 EHCbCBH Икономика на ХТС 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Стефан Цонев
101.00 HESbCPH Специална практика (запознаване с хидротехнически обекти) 3 Зачот гл.ас. инж. Тоньо Чолаков

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
007.01 PRTbCBH Пристанища и брегозащитни съоръжения 2 Изпит доц. д-р инж. Игнат Игнатов
007.02 PRTPRbCBH Проект по пристанища и брегозащитни съоръжения 2 Защита на проект доц. д-р инж. Игнат Игнатов
008.01 WPSSbCBH Хидроенергийни системи и съоръжения 4 »» доц. д-р инж. Димитър Кисляков
008.02 WPSSPRbCBH Проект по хидроенергийни системи и съоръжения 2 »» доц. д-р инж. Димитър Кисляков
009.01 HSTbCBH Хидротехнически съоръжения 4 »» доц. д-р инж. Димитър Тошев
009.02 HSTPRbCBH Проект по хидротехнически съоръжения 2 »» доц. д-р инж. Димитър Тошев
011.01 HTUbCBH Хидротехнически тунели 4 Изпит доц. д-р инж. Виктор Ташев
011.02 HTUPRbCBH Проект по хидротехнически тунели 2 Защита на проект доц. д-р инж. Виктор Ташев
012.01 OMHTbCBH Организация и управление на ХТС 1 »» доц. д-р инж. Росица Петрова
012.02 OMHTPRbCBH Проект по организация и управление на ХТС 1 »» доц. д-р инж. Росица Петрова
015.00 DSHEbCBH Числено моделиране в хидротехниката 3 Изпит проф. д-р инж. Мариана Мараджиева
102.00 FTbCPH Производствена практика 2 Зачот гл.ас. инж. Тоньо Чолаков
103.00 CHbCPH Учебна практика по компютърни методи в хидравликата 1 Зачот гл.ас. д-р инж. Весела Захариева
201.02 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
202.00 MBFbFBH Управление на строителна фирма 1 Текуща оценка гост-проф. д-р инж. Фридер Зибер
203.00' FEMbFBH Метод на крайните елементи 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Александър Трайков
204.00 STDEAbFBH Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката 1 Текуща оценка проф. д.м.н. Тодор Гичев
205.00 MSbFBH Математическа статистика 1 Текуща оценка проф. д.м.н. Тодор Гичев
206.00 MBFTbFPH Факултативна практика по управление на строителна фирма 1 Текуща оценка гост-проф. д-р инж. Фридер Зибер

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
008.01 WPSSbCBH Хидроенергийни системи и съоръжения 2 Изпит доц. д-р инж. Димитър Кисляков
008.02 WPSSPRbCBH Проект по хидроенергийни системи и съоръжения 2 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Кисляков
009.01 HSTbCBH Хидротехнически съоръжения 2 Изпит доц. д-р инж. Димитър Тошев
009.02 HSTPRbCBH Проект по хидротехнически съоръжения 2 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Тошев
012.01 OMHTbCBH Организация и управление на ХТС 2 Изпит доц. д-р инж. Росица Петрова
012.02 OMHTPRbCBH Проект по организация и управление на ХТС 1 Защита на проект доц. д-р инж. Росица Петрова
014.01 ECEPbCBH Екология и опазване на околната среда 2 Изпит доц. д-р инж. Росица Николаева
014.02 ECEPRbCBH Проект по екология и опазване на околната среда 1 Защита на проект доц. д-р инж. Росица Николаева
016.01 EXHbCBH Експлоатация на ХТС 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Росица Николаева
016.02 EXHPRbCBH Проект по експлоатация на ХТС 1 Защита на проект доц. д-р инж. Росица Николаева
017.01 WPSbCSH ВЕЦ и ПАВЕЦ 4 Изпит доц. д-р инж. Димитър Кисляков
017.01 TDAbCSH Хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт 2 Изпит доц. д-р инж. Димитър Тошев
017.02 WPSPRbCSH Проект по ВЕЦ и ПАВЕЦ 1 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Кисляков
017.02 TDAPRbCSH Проект по хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт 2 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Тошев
018.01 UHCbCSH Подземно хидротехническо строителство 2 Изпит доц. д-р инж. Виктор Ташев
018.01 HDAbCSH Високи язовирни стени 4 Изпит доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
018.02 UHCPRbCSH Проект по подземно хидротехническо строителство 2 Защита на проект доц. д-р инж. Виктор Ташев
018.02 HDAPRbCSH Проект по високи язовирни стени 1 Защита на проект доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
019.00 HEQbCSH Хидравлични машини 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Димитър Кисляков
019.00 DYSSbCSH Динамика и устойчивост на ХТС 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Димитър Кисляков
104.00 PDFTbCPH Преддипломен стаж 1 Зачот
201.03 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
203.00'' FEMbFBH Метод на крайните елементи 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Александър Трайков
207.00 MMUWbFBH Управление и комплексно използване на водите 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Красимир Петров
208.00 REVbFBH Оценка на недвижими имоти 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Георги Андонов
210.00 ANNCbFBH Изкуствени невронни мрежи в строителството 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
211.00 REVPbFPH Факултативна практика по оценка на недвижими имоти 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Георги Андонов

2 Курс, 4 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
020.00 DW33bCBH Разработване на дипломна работа 30 Дипломна защита доц. д-р инж. Димитър Тошев