Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Съвременна архитектурна технология / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
020.01 CAT-AA Архитектурна акустика 4 Изпит доц. д-р арх. Мариана Цветкова
020.02 CAT-PBE Проблеми на сградната обвивка 4 Изпит доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
020.03 CAT-LMS Леки мембранни конструкции 3 Изпит доц. д-р арх. Мариана Цветкова
020.04 CAT-CD-SB Идеен проект - етажна сграда 13 Защита на проект доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
020.05 CAT-CT-I Компютърни технологии - I 6 Изпит доц. д-р арх. Боян Георгиев

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
020.06 CAT-AL Архитектурно осветление 4 Изпит доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
020.07 CAT-CAAT Съвременни аспекти на архитектурната технология 3 Изпит доц. д-р арх. Мариана Цветкова
020.08 CAT-ASAB Архитектурно-конструктивен анализ на сградите 2 Изпит доц. д-р арх. Мариана Цветкова
020.09 CAT-CD-HB Идеен проект - зална сграда (средни и големи подпорни разстояния) 10 Защита на проект доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
020.10 CAT-AD-TD- SB Архитектурен детайл - Технически проект етажна сграда 8 Защита на проект доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
020.11 CAT- CT-II Компютърни технологии II 3 Изпит доц. д-р арх. Боян Георгиев

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
020.12 DIPL-CAT Архитектурна теория и критика - Дипломен проект 30 Дипломна защита доц. д-р арх. Мариана Цветкова