Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Архитектурна теория и критика / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
020.01 ATC-TA-I Теория на архитектурата I 8 Изпит проф. д-р арх. Георги Станишев
020.02 ATC-AP Архитектура и философия 6 Текуща оценка Yuhani Palasmaa, Helsinki, Antony Roberts, London
020.03 ATC-CSSS Културология - културологични изследвания на социализирано пространство 3 Изпит Александър Кьосев, СУ "Климент Охридски"
020.04 ATC-AA Архитектура и визуални изкуства 3 Текуща оценка Надя Джакова, София, Georges Heintz, Strasbourg, Зарко Узунов, София
020.05 ATC-CAP-I Съвременни явления в архитектурата I 4 Изпит доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
020.06 ATC-AWE Академична работа на английски език 3 Текуща оценка Владимир Филипов, СУ "Климент Охридски"
020.07 ATC-APM Архитектура и медии 3 Текуща оценка Мария Диамандиева, Бойко Кадинов, УАСГ, София

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
020.08 ATC-TA-II Теория на архитектурата II 8 Изпит проф. д-р арх. Георги Станишев
020.09 ATC-SA Социология и архитектура 3 Изпит Андрей Райчев, София
020.10 ATC-CDCA Критични дебати в съвременното изкуство 3 Текуща оценка Yara Bubnova, ICA, Sofia
020.11 ATC-CAP-II Съвременни явления в архитектурата II 4 Изпит доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
020.12 ATC-HMAE История на съвременната архитектура в Европа 3 Изпит Hans Ibelings, Rotterdam-Toronto
020.13 ATC-CAA Критичен анализ в архитектурата 3 Текуща оценка Oleg Yavein, MARCHI, Moscow
020.14 ATC-SSTP Градоустройствен синтаксис - теория и пракика 3 Текуща оценка Kayvan Karimi, UCL, London
020.15 ATC-DMA Методики в архитектурното проектиране 3 Текуща оценка Georgi Stanishev jr, Paul de Vroom, Helle Juul, Rudi Ricciotti

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
020.16 DIPL-ATC Архитектурна теория и критика - магистърска теза 30 Дипломна защита проф. д-р арх. Георги Станишев