Home / Education / Postgraduate Master Programs / Urban Planning / News

News

Разпис на лекции и упражнения в АФ на УАСГ - летен семестър 2013/2014 учебна година
12.02.2014
Разпис на лекции и упражнения в АФ на УАСГ - летен семестър на учебната 2013/2014 г. за специалностите "Архитектура" и "Урбанизъм" можете да ...
АСУБ и СУБ организират конкурс по случай Световния ден на урбанизма
17.10.2011
КОНКУРС : БУЛ. „ВИТОША" – ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СОФИЯ Във връзка с 8 ноември – Световният ден на урбанизма и навършване на 5 ...
ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
18.05.2011, катедра Градоустройство
Катедра „Градоустройство“, АФ на УАСГ, Националният клуб на урбанистите към САБ и Асоциацията на студентите по урбанизъм в ...