Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Устройство и управление на земи и имоти / Дисциплини /

Институции и управление на собствеността

Институции и управление на собствеността
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Земеустройство и аграрно развитие
Водещ преподавател доц. д-р инж. Йордан Ботев

Предмет на дисциплината е административно-териториалното устройство на държавата и управлението на недвижимата собственост. Разглеждат се нормативната уредба и практико-приложните дейности по: обособяване и управление на административно-териториалните единици; по управление на недвижимата собственост (придобиване, стопанисване, разпореждане). Студентите придобиват знания и умения относно правомощията на длъжностните лица и институциите, които се разпореждат с недвижимата собственост.