Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Учебна практика по мелиоративно почвознание

Учебна практика по мелиоративно почвознание
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова

Студентите наблюдават в натура основни за земеделския фонд на страната почви. Обсъждат се факторите и процесите на почвообразуване, със съпътстващите ги индикатори. Придобиват се практически умения относно: описание на строежа на почвения профил и морфологичните белези на генетичните хоризонти; установяване на химичния състав и някои по-важни почвенохидроложки и физични параметри. Коментира се продуктивния потенциал на почвите, мелиоративните проблеми и мероприятията прилагани за опазването и подобряването им. Всеки студент взема почвени проби, които се анализират в лабораторните упражнения.