Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Водоснабдяване и канализация / Дисциплини /

Производствена практика

Производствена практика
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Водещ преподавател доц. д-р инж. Соня Димитрова

Целта на производствената практика е студентите да вземат реално участие в проектирането, строителството и експлоатацията на водоснабдителни, канализационни и газоснабдителни системи и съоръжения. Стажът се провежда в бюра и фирми, работещи в тази сфера. Студентите добиват представа за реални обекти от практиката и получават умения за работа в колектив.