Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Преддипломен стаж

Преддипломен стаж
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Водещ преподавател доц. д-р инж. Момчил Василев

Преддипломният стаж се провежда след сесията на ІХ семестър и преди започване на дипломната работа. Студентите биват разпределяни в проектантски организации, работещи в областта на хидромелиорациите, с цел набирането на изходни данни за разработване на дипломна работа.