Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Водоснабдяване и канализация / Дисциплини /

Разработване на дипломна работа

Разработване на дипломна работа

Студентите разработват дипломна работа по тема, уточнена по време на предипломния стаж с научния ръководител. Дипломната работа трябва да отговаря на изискванията на катедрата по съдържание и формат.