Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Икономика за мениджъри

Икономика за мениджъри

Курсът има за цел да представи основните икономически проблеми, пред които е изправена всяка фирма и да предложи надежден подход за тяхното изучаване и усвояване. След завършване на обучението си студентите ще могат да прилагат концепцията за разходите, ценообразуването и конкуренцията за постигане на определени фирмени цели в условията на динамична пазарна среда. Използвайки теорията на фирмата, студентите ще могат да вземат правилни мениджърски решения в бъдещата си дейност, да разглеждат проблемите, стоящи пред всяка фирма като синтез от стратегическо поведение, фирмен риск, бизнес етика и макроикономическа среда, както и да погледнат на бъдещата си професионална дейност от позициите на глобализацията на съвременния свят.