Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Хидромелиорации на зелени площи и спортни терени

Хидромелиорации на зелени площи и спортни терени
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Георгиев

Разглеждат се подходящите съвременни техники на полив и начини за отводняване на зелените площи и спортни терени (паркове, алеи, цветни градини и лехи, вилни парцели, футболни и голф игрища и др.), като се отчитат конфигурацията, структурата и строежа на тези площи. Представят се по-подробно техниките на микронапояване и възможностите за приложение на отделните разновидности. Разглеждат се идейно-технически решения на открити течения в зелените площи, водни ефекти, фонтани и фонтанни технологии.

Курсови задачи и задания