Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Геодезия

Геодезия

Целта на дисциплината е да даде на студентите от Хидротехническия факултет необходимия минимум знания за топографски планове и карти и цифрови топографски модели, които ще са им необходими при проучването, проектирането, изграждането и поддържането на хидротехнически обекти и съоръжения. В процеса на обучение студентите се запознават с основни геодезични инструменти и методи за извършване на геодезични измервания във връзка със създаване на цифрови топографски модели и изработване на геодезични планове и карти. Изучават се и геодезичните инструменти и методи, които се използват в строителството.

Конспекти


Учебни материали

Тетрадка за упражнения по Геодезия за студентите от СФ, ТФ и ХТФ
проф. д-р инж. Васил Вълчинов, доц. П. Павлов и др.


Курсови задачи и задания

Задание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m