Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Проект по фундиране

Проект по фундиране
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Лена Михова

Анализ на данни от геоложки разрез. Проектиране на плосък и пилотен фундамент. Проектиране на бетонова подпорна стена. Устойчивост на откос. За проектните решения се представят доказателствени изчисления и работни чертежи.