Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Водоснабдяване и канализация / Дисциплини /

Проект по фундиране

Проект по фундиране
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Борислав Киров

Анализ на данни от геоложки разрез. Проектиране на плосък фундамент. Проектиране на бетонова подпорна стена. Устойчивост на откос. Проектиране на спускан кладенец. Натоварване върху подземен тръбопровод. За проектните решения се представят доказателствени изчисления и работни чертежи.