Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Проект по метални конструкции

Проект по метални конструкции

Под ръководството на преподавател, студентите разработват проект на метална носеща конструкция на едноетажна сграда. Разработката обхваща: обща композиция на носеща конструкция на сграда с конкретно предназначение и район за строителство, представена чрез монтажни схеми и основни монтажни детайли. Изчисляват елементите на носещата конструкция и се доказва тяхната носимоспособност, устойчивост и коравина. Разработват се конструктивни чертежи на основни елементи от конструкцията. Конструират се и се изчисляват съединения и отделни монтажни детайли. При разработването на проекта студентите придобиват знания и умения в проектирането на носещи метални конструкции.

Публикации

Учебни материалиМонтажни детайли
инж. Ангел Ашиков