Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Проект по стоманени и дървени конструкции

Проект по стоманени и дървени конструкции

Разработва се основни положения на конструктивен проект за едноетажна едноотворна сграда със стоманена носеща конструкция. Прилагат се знанията на студентите, придобити в лекционния материал. Набляга се на оразмеряването на основните носещи стоманени елементи и на детайлизирането на възлите на стоманената конструкция. Разработва се възел на дървена ферма като отделна задача. Целта на проекта е да се затвърдят знанията от лекционния материал, в резултат на което студентите да придобият практически умения.

Публикации


Книги