Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Водоснабдяване и канализация / Дисциплини /

Проект по улици

Проект по улици
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Донка Гутева

Студентите придобиват умения да проектират улици в ситуация и надлъжен профил, да конструират напречни профили с разположение на подземни комуникации и да изготвят вертикална планировка на кръстовище.

Информация