Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Водоснабдяване и канализация / Дисциплини /

Проект по водно строителство

Проект по водно строителство
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Игнат Игнатов

В проекта се разработва конструкция на корекция на река, язовирна стена и водохващане в идейна фаза върху конкретна ситуация. Студентите получават индивидуално задание за проектиране.