Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Проект по хидротехнически съоръжения

Проект по хидротехнически съоръжения
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова

Студентите се научават да проектират основни хидротехнически съоръжения като бетонови гравитачни, земнонасипни и каменнонасипни язовирни стени, преливници и основни изпускатели, водовземни съоръжения и съоръжения за отбиване на строителните води представени с изчисления, конструктивни чертежи и обяснителна записка.

Курсови задачи и задания