Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Проект по екология и опазване на околната среда

Проект по екология и опазване на околната среда
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Росица Николаева

В проектът се разработват две основни направления от лекционния курс: 1. Проектиране на екологосъобразно конструктивно решение към обикновено водохващане - рибен проход за пропускане на екологичните води, миграция на ихтиофауна; 2. Ролева игра - процедура по ОВОС.