Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Проект по ВЕЦ и ПАВЕЦ

Проект по ВЕЦ и ПАВЕЦ
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Кисляков

Курсовият проект по ВЕЦ и ПАВЕЦ се състои от следните части: избор на турбинно и генераторно оборудване на ВЕЦ, построяване на експлоатационните универсални характеристики на турбина, изследване на хидравличен удар и повишението на оборотите на хидроагрегат при аварийно изключване, оразмеряване на подкранова греда, приближено динамично изследване на генераторен фундамент. Провеждат се и 2 лабораторни упражнения: демонстрация на експлоатационните режими на ВЕЦ и ПАВЕЦ и заснемане на част от характеристиката на Пелтон-турбина.