Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Проект по хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт

Проект по хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Тошев

Проектът съдържа избор на типа на хвостохранилището или сгуроотвала, проект на напречния профил, филтрационен анализ, проверка на устойчивостта на откоса с компютърна програма и оразмеряване на главен пулпопровод за хидравличен транспорт на отпадъка.

Курсови задачи и задания