Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Проект по високи язовирни стени

Проект по високи язовирни стени
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
Допълнителен език английски, руски

Студентите се научават да прилагат числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние на бетонови язовирни стени и стени от местни материали в анализа на сигурността им. Включват се статични, динамични /термични натоварвания и въздействия.