Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Проект по основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи

Проект по основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател проф. д.т.н. инж. Боян Боянов

Проектът обхваща пълно аналитично изследване на система за поддържане на постоянно долно водно ниво с помощта на цилиндричен регулиращ затвор с хидравлично действие. Разработката включва и лабораторни работи, чрез които се изучават и изследват различни конкретни елементи, използвани при автоматизацията на хидромелиоративните системи.